MÁU KHÓ ĐÔNG DI TRUYỀN CHO CON THẾ NÀO

Mẹ mang gene bệnh, bố bình thường, xác xuất 25% sinh con gái bình thường, 25% con gái mang gene bệnh, 25% con trai bình thường, 25% con trai bệnh.

Huyết học 22 tháng 29 ngày trước
calendar_badge_plus Bảy 31/08/19 00:52 SA
timelapse 5 phút đọc

3 lượt thích | 10 lượt xem | 1 lượt đánh giá tốt